Първо посещение и беседа на г-н Иван Гарелов във Военна академия

За първи път г-н Иван Гарелов гостува на Военна академия „Г. С. Раковски“. Г-н Гарелов радушно прие отправената покана и се отзова. Иван Гарелов е легенда в Българската журналистика, колос на Българската национална телевизия, олицетворение на свободното слово. Каквото и да се каже за г-н Гарелов е недостатъчно и винаги нещо се пропуска.

Срещата с него се превърна в урок по геостратегия и геополитика, представяне на информация и гледни точки от неговото пряко участие още в началния етап по реализиране на идеята „България в НАТО“, както и споделяне на спомени на един военен журналист от окопите в Ливан.

Г-н Гарелов препоръча да не се интересуваме от мнението на околните хора и отправи към аудиторията посланието: „Човек не трябва да подценява своето самоусъвършенстване, трябва да следи промените, за да се развива адекватно!“.

Срещата с Иван Гарелов беше поредното потвърждение, че той владее българското слово до съвършенство, в подкрепа на което говорят и неговите книги: „Недалеч и неотдавна“, „Тук и сега“, „Ще ни побъркат. Вторият живот на написаното“ и „Неизпратени писма до Маргарита“. В тези книги всеки може да види препоръките на г-н Гарелов като учител по журналистика, а именно „Давайте на хората лични гледни точки“.