Военна академия „Г. С. Раковски“ е домакин на курс по програма DEEP на НАТО

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провежда курс на група обучаеми от Ирак по програмата DEEP на НАТО.

Целта на програмата е да предостави на участниците знания и умения за разработване на ефективни планове за уроци и проектиране на учебна програма, използвайки иновативни методологии и технологии за преподаване.