Изпращане на военнослужещ от Военна академия „Г. С. Раковски“ в запаса

За дългогодишна достойна военна служба, постигнати високи резултати в служебната дейност, изключителен принос към военното дело и военнообразователната система и преминаване в запаса, със заповед на министъра на отбраната, полковник професор доктор Петър Христов – заместник-декан на факултет „Командно-щабен“ на Академията, бе награден с награден знак „За вярна служба под знамената“, II степен. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев награди полковник проф. Христов с предметна награда – икона.

На тържествен ритуал по изпращане на военнослужещ в запаса генерал-майор Дочев връчи наградите на полковник проф. Христов, благодари му за достойната служба и за приноса му за издигане авторитета на Военна академия, и завърши с думите: „Помнете миналото, бъдете горд от своя труд и гледайте към бъдещето с надежда. Времето минава неусетно – вземете най-хубавото от него и го изживейте пълноценно. Приемете най-искрените ни пожелания за здраве и щастие на Вас и Вашето семейство, воля и неуморен дух за постигане на нови цели и реализиране на бъдещи мечти!“. Полковник проф. Петър Христов благодари за високата оценка и за добрите думи.