Институтът за перспективни изследвания за отбрана (ИПИО) и Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ празнуват днес

Честит празник, колеги!