Институтът за перспективни изследвания за отбрана (ИПИО) на Военна академия „Г. С. Раковски“ навършва 20 години

20 години

Институт за перспективни изследвания за отбрана (ИПИО)

Defence Advanced Research Institute (DARI)