Интервю на полковник о.з. доц. д-р Нелко Ненов пред в. „Труд“: „Богът на войната сее опустошение в Украйна“

Коментар на полк. о.з. доц. д-р Нелко Ненов, заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна Академия „Г. С. Раковски“, експерт в сферата на артилерията.

Прочетете интервюто тук.