Другите за нас – интервю на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов пред вестник „Труд“