Професор д. н. Венелин Терзиев, преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“, пред вестник „Труд“

Целта на Стратегията за висше образование е ефективна връзка образование – наука – бизнес.

(Интервюто четете тук.)