Ново интервю на професор д.н. Венелин Терзиев, преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“, пред вестник „Труд“

Ново интервю на професор д.н. Венелин Терзиев, преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“, пред вестник „Труд“:

„Обществото ни боледува и затова търси своето място и своите нови водачи“.

(Интервюто четете тук.)