Интервю на полковник о.з. доцент д-р Нелко Ненов пред БТА

„Българските граждани трябва да бъдат подготвени да защитават страната, защото това е възложено от Конституцията“. Това каза полк. о.з. доц. д-р Нелко Ненов – доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ в интервю за БТА във връзка с общественото обсъждане на проекта на наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството.

Пълния текст на интервюто може да намерите тук.