„Българската авиация беше най-добра не само на Балканите“ – интервю на полковник о. з. професор Димитър Недялков

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Четете в най-новия брой 26 на в-к „Българска армия“ (на стр. 6 и стр. 7) :

„Българската авиация беше най-добра не само на Балканите“ – интервю на полковник о. з. професор Димитър Недялков.