Доставка и монтаж на интегрирана система за физическа сигурност на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер9
Дата на публикуване29.03.2017
НаименованиеДоставка и монтаж на интегрирана система за физическа сигурност на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратапо реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти19.04.2017 16:30
Лице за контактподполковник Григории Григоров – тел. +359 29226517
ДокументацияОбява
Документация
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16
Отговор на запитване 1
Отговор на запитване 2
Протокол
Договор
Изтеглете документацията