Иновативно решение в реализацията на студенти от Военна академия

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев и полковник доцент д-р Галин Иванов проведоха работна среща с изпълнителния директор на „Соф Кънект“ АД (оператор на международно летище София) Хесус Кабайеро.

Двучасовото посещение се състоя в три направления:

  1. Запознаване с летищната сигурност на Международно летище София;
  2. Професионалната реализация на служители от „Соф Кънект“ АД, които са студенти и се обучават в професионално направление „Национална сигурност“ във Военна академия „Г. С. Раковски“;
  3. Разглеждане на учебната база в Авиационния учебен център.

Изпълнителният директор Хесус Кабайеро благодари на генерал-майор Дочев за кадрите, които се обучават във Военната Алма матер в задочна форма, в бакалавърски и магистърски програми. Те са назначени на работа в Дружеството, съответно на изпълнителски и средни управленски длъжности. В настоящия момент на Международно летище София са назначени над 20 студенти, които след допълнителни квалификационнни курсове могат да получат кариерно развитие в Дружеството.

Генерал-майор Тодор Дочев изрази своето удовлетворение от практическата реализация на студентите от Военната академия, което е атестат за високото ниво на обучението в Академията. Той поздрави новоназначените студенти и им пожела да постигнат високи върхове в кариерното си развитие в Дружеството. Запозна присъстващите с многообразието на бакалавърските, магистърските и докторските програми във Военна академия „Г. С. Раковски“.

В заключителния етап от срещата бе направено посещение на Авиационнния учебен център. По време на обиколката в центъра за обучение генерал-майор Тодор Дочев изрази мнение, че Академията разполага с потенциал за бъдещо съвместно обучение в областта на авиационната сигурност.

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ сподели, че моделът за ангажиране на обучаемите във втори и трети курс с бъдеща изпреварваща реализация е авангарден и обвързва непосредствено работодателите с образователната институция. Това е практика, която се прилага в страните от Западна Европа и дава много добри резултати в мотивацията и реализацията на обучаемите.

В края на срещата генерал-майор Дочев покани изпълнителния директор на „Соф Кънект“ АД  на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“.