In Memoriam – о.з. полковник Нено Влайков

Да остане светла паметта ни за о.з. полковник Нено Влайков, преподавател във ВВВУ „Г. Бенковски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“!