In Memoriam – о.з. полковник Манол Манолев (1947-2021)

Бог да прости о.з. полковник Манол Манолев (1947-2021), дългогодишен преподавател по гръцки език в катедрите „Чужди армии“ и „Чужди езици“.
Нека да остане светла паметта ни за него!
Погребението е на 12 януари от 13.30 ч, в гробището на с. Сатовча.