In Memoriam – о.з. полковник доцент д-р Иван Калоянов (1950-2020)

Бог да прости о.з. полковник доцент д-р Иван Калоянов (1950-2020), дългогодишен преподавател в катедра „Логистика“на факултет „Командно-щабен“, напуснал ни преди Нова година…

Нека да остане светла паметта ни за него!