In Memoriam – подполковник о. з. Иван Косев

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че след кратко боледуване ни напусна подполковник о. з. Иван Косев (24.04.1955 г. – 04.04.2021 г.), главен експерт в отдел „Организация на учебния процес“ във Факултет „Командно-щабен“, дългогодишен служител на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Светла му памет!