In Memoriam – о.з. подполковник д-р Лъчезар Чернев (1959-2021)

Бог да прости о.з. подп. д-р Лъчезар Чернев (1959-2021), дългогодишен преподавател от катедра ВВС на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Да запазим светъл спомена за него!