Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
НомерСИ-29-810/27.02.2018 г.
Дата на публикуване01.03.2018 г.
Наименование„Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти12.03.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите13.03.2018 г., 11.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияПокана за участие
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Образец № 12
Договор-проект
Протокол
Договор
Приложение 1 – Общи условия
Приложение 2 – Банкова гаранция
Изтеглете документацията