Честито на вече „доктор на науките“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ професор д-р Илин Савов!

Честито на вече „доктор на науките“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ професор д-р Илин Савов, защитил успешно дисертационен труд на тема: „Организация и управление на процеса на използване на трафични данни в борбата срещу престъпността“!

Желаем успехи и занапред!