Публична защита на майор Илиан Илиев Сотиров

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на взаимодействието между елементите от системата за отбрана на страната” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от майор Илиан Илиев Сотиров.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Георги Димитров Димов
Дата: 17.01.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на майор Илиан Илиев Сотиров.

Рецензии
Професор доктор Валери Велков Иванов.
Професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев.

Становища
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков.
Полковник доцент доктор Георги Димитров Димов.
Доцент доктор Милен Мирчев Иванов.

18.12.2017 г.
гр. София