Във Военна академия „Г. С. Раковски“ бяха връчени официално сертификати за членство на Индустриален клъстър електромобили (ИКЕМ)

В тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ началникът на академията – генерал-майор д-р Груди Ангелов и председателят на УС на Индустриален клъстър електромобили (ИКЕМ) – Илия Левков, връчиха официално сертификати за членство на ИКЕМ.

Новите членове са Химикотехнологичен и металургичен университет – София и българската иновативна компания „Плам Енерджи“ АД.

Сертификатите получиха ректорът на ХТМУ- проф. д-р инж. Сеня Терзиева – Желязкова, Цвета Кирилова и Чавдар Каменаров – изпълнителни директори на компания „Плам Енерджи“ АД.

Партньорството обхваща висшето образование и иновациите в сектор „Електрическа мобилност“.

С ХТМУ сътрудничеството е в сферите на популяризиране на университетската дейност, въвеждане нови учебни програми, съвместни изследвания и проекти.

„Плам Енерджи“ АД разработва технология за добив от морската вода на Браунов газ и полиметални минерали, богати на черни, цветни и редки метали. Технологията е създадена от екип на компанията и няма аналог в световната практика, тя е абсолютна световна новост.