Участие в международна езикова конференция

НА 28 – 29.10.2021 г. се проведе първата международна конференция International Conference on Languages and Communication in the Military (ICLACOM) в град Лисабон, Португалия.

В нея достойно се представи доц. д-р Валентина Георгиева – началник на катедра „Езиково обучение“ към Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация. Тя презентира проект HYBRIDISATION OF SPECIALISED ENGLISH LEARNING FOR SECURITY PROFESSIONALS (HELPSec) в който Военна академия „Г. С. Раковски“ е водеща организация,  съвместно с Военната академия на Португалия и Шведския университет по отбрана.  

Напомняме, че на  11.11.2021 г. катедра „Езиково обучение“  навършва 70 годишен юбилей.