Защита на дисертационен труд на майор Христо Александров Георгиев

Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите на разузнавателните структури и силите за специални операции за участие в съвместни операции в мирно време“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Христо Александров Георгиев.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров

Дата:12.01.2021 г.

Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Рецензии:

  • професор доктор Евгени Петров Манев
  • професор д.в.н. Димитър Илиев Недялков

Становища:

  • доцент доктор Петър Тодоров Тодоров
  • доцент доктор Стоимен Николов Каремов
  • полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров

Дата: 08.01.2021 г.
гр. София