„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!“

Христо Ботев, роден на 6 януари 1848 г.