Публична защита на Христина Иванова Кирилова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Видинският регион във военната история на България (1878 – 1945)“ по докторска програма „Военна и военнополитическа история“, разработен от Христина Иванова Кирилова.
Председател на научното жури: професор доктор Йордан Ангелов Баев
Дата: 22.02.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Христина Иванова Кирилова

Рецензии:
Професор доктор Румяна Илиева Прешленова
Професор доктор Йордан Ангелов Баев

Становища:
Доцент доктор Владимир Георгиев Станев
Доцент доктор Владимир Николов Златарски
Доцент доктор Ангел Симеонов Джонев

Дата: 19.01.2023 г.
гр. София