Академично посещение на студенти от специалността „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ в Международния институт по контратероризъм в Херцлия – Израел

За поредна година, благодарение на установеното международно сътрудничество и сключен договор по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, преподаватели и студенти от Военна академия „Г. С. Раковски“, обучаващи се в магистърска специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“, посетиха Международния Институт по контратероризъм в Херцлия – Израел.

По време на посещението студентите участваха в занятия на различни теми като „Fake News and Deep Fake technology: Geopolitical Implications“, „The US withdrawal from Afghanistan: Past and Present“, „Foreign terrorist fighters“ и др., както и в съвместен семинар със студенти по „Международна сигурност“ обучаващи се в Международния Институт по контратероризъм в Херцлия на тема: „Financing of Terrorism“.

Занятията по време на обучението се водеха от световно известни експерти по международна сигурност като д-р Ели Кармон – старши изследовател в Международния институт за борба с тероризма и старши научен сътрудник в Института за политика и стратегия в Интердисциплинарния център в Херцлия, Израел, подп. (оз) д-р Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамента по иновации в Института по контратероризъм в Херцлия и г-жа Мари-Кристин Дюпюи-Данон – международен експерт по криминални финанси и финансиране на тероризма, която е консултирала и много правителства и по-специално в Африка, преди да се присъедини към Службата на ООН за наркотици и престъпност (UNODC), където координира програмите на организацията за техническа помощ на държавите-членки на ООН в областта на политиките за борба с изпирането на пари.

Групата от преподаватели и студенти посетиха Българското посолство в Израел и бяха приети от посланика на Република България в Тел Авив Н. Пр. Румяна Бъчварова. На срещата студентите имаха възможността да се запознаят с развитието на Израел като държава и нация, както и с развитието на установеното международно сътрудничество между Република България и Израел.

Участието на преподаватели и студенти в такива занятия и семинари е поредната крачка в задълбочаване на сътрудничеството с Института по контратероризъм в Херцлия, Израел и е изключителен шанс както за разширяване и актуализиране на познанията в областта на тероризма и радикализацията, така и за създаване на нови контакти с възможност за сътрудничество в областта на международната сигурност.

Повече за магистърската програма „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ на Академията може да намерите на: https://sprt-va.eu/