Продължава участието на Академията в събитията, съпътстващи „Хемус 2022“

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“  генерал-майор Тодор Дочев взе участие и в Единадесетата международна научна конференция „Научните изследвания, технологии и иновации – основа за изграждане на нови отбранителни способности“, която е част от Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022“ и е организирана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Фондация „Хемус-95”. Той приветства участниците в научния форум и пожела ползотворна работа и конструктивни анализи и изводи. Генерал-майор Дочев получи почетен плакет на Изложението.

На конференцията участници и присъстващи споделят своите най-нови разработки, резултати от научни изследвания и нови теории по отношение на различните аспекти на националната сигурност. Със свои доклади в различните тематични направления през двата дни на Конференцията участват представители на Академията, както следва:

– „Състояние и тенденции в развитието на пасивни радари“ – Севдалин Спасов;

– „Технологизация и не/определеност през XXI век“ – Ерол Буюклиев;

– „Ролята и мястото на разузнавателния цикъл в днешната среда за сигурност“ – Янцислав Янакиев, Елислав Иванов;

– „Принудени пространствени трептения на четириосен автомобил с висока проходимост породени от неравностите на пътното платно“ – Деян Желев, Ганчо Душков;

– „Рискове за безопасността на система за дистанционно обучение“ – Петко Димов;

– „Ролята на съпътстващите загуби и щети във въоръжените конфликти“ – Калин Градев;

– „Гражданско-военно сътрудничество в извънредни ситуации“ – Валери Иванов, Милен Кисьов.

Гостите на Изложението и участниците в Конференцията посетиха и представителния щанд на Военна академия „Г. С. Раковски“. Показаните на него възможности на Академията да обучава слушатели и студенти в акредитирани бакалавърски, магистърски и програми за обучение в ОНС „ДОКТОР“ от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, резултати от научно-изследователската дейност на „Институт за перспективни изследвания за отбраната“ и комплекс „Въздушна обстановка“ с компютърен симулатор за подготовка на оператори на безпилотни летателни апарати, предназначени за използване при подготовката и обучението на военнослужещи от формирования от ЗРВ, РТВ, ИА и ПВО на СВ, се радваха на голям интерес от страна на представители на политическото и военно ръководство на МО, Съвместното командване на силите, студенти и други български и чуждестранни посетители на „Хемус 2022“.