Хибриден курс по английски език за специалисти по сигурността

На 28.02.2023 г. след три годишен труд приключи проект със заглавие „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Professionals”, който дава възможност на всички желаещи да подобрят езиковите си умения.

Той бе одобрен след конкурс от Европейската комисия и записан с № 2020-1-BG01-KA203-079117  по програма „Еразъм+”, ключова дейност 2: Стратегически партньорства в сферата на висшето образование.  Военна академия „Г. С. Раковски“ бе бенефициент (водеща организация), а наши партньори по проекта – Военната академия на Португалия и Университет по отбрана на Швеция.

Благодарение на съвместната ни работа разработихме учебно съдържание по специализиран английски език, организирано в 6 модула на уеб-базирана обучителна платформа за „Хибридния курс по английски език за специалисти по сигурността”. Шестте модула са както следва:

  • Модул 1: Peacekeeping;
  • Модул 2: Counter-Terrorism;
  • Модул 3: Leadership in Military Environment;
  • Модул 4: Gender Integration in Missions and Operations;
  • Модул 5: Military Writing in Military Operations;
  • Модул 6: Military Briefings in Different Operational Contexts.

Учебното съдържание е публикувано в електронна книга и отпечатано в три книжни тела, които можете да заемете от нашата академични библиотека.  

Освен това, разработеното учебно съдържание е достъпно безплатно на сайта на проекта https://helpsec.eu/.  

За да можете да се възползвате от резултатите от работата по проекта, да обогатявате знанията си по военен английски език, както и да подобрявате езиковите си и комуникативни умения, чрез интересни учебни задачи в интерактивен формат, е необходимо:

  1. Посетете https://helpsec.eu.
  2. Да натиснете бутона account и да се регистрирате (може и с личен имейл);
  3. След като си избирeте модул, трябва да натиснете бутона Enroll course (Start Course).  Ще получавате верните отговори на задачите на платформата.
  4. Можете да свалите електронните книги от бутона E-book ако желаете да работите оф-лайн.

В дългосрочна перспектива, предимствата на този хибриден модел на обучение са следствие от неговата практическа насоченост, която води до повишаване на професионалните знания на специалисти по сигурността не само от партньорските организации, но и от други български и европейски военни университети, благодарение на новосъздадените онлайн ресурси.

Ако имате въпроси, моля обърнете се към ръководителят  на проекта доцент Валентина Георгиева – ръководител на катедра „Езиково обучение“ в Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“.