Разпространяване на резултатите от работата по проекта HELPSec в Португалия

На 29 и 30 септември 2022 г. във Военната академия на Португалия се проведе мултиплициращо събитие по проекта „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Professionals – HELPSec“, финансиран от ЕС и програмата „Еразъм+“, в който Военна академия чрез катедра „Езиково обучение“ е водещ университет, а Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция са партньори. В него участваха преподаватели по английски език от университета-домакин и от сродни военни институции от Белгия, Испания, Румъния, Хърватска, Чешката република и Полша.

Мултиплициращото събитие цели разпространяване на резултатите от работата по проекта. В него взе участие старши преподавател Таня Нечева, която представи целите и задачите на проекта, а колеги-преподаватели по английски език от партньорските университети представиха основните интелектуални продукти, които са създадени до момента. Събитието включваше и работилници с практическа насоченост за запознаване на участниците със създаденото учебно съдържание по специализиран английски език, което е организирано в шест модула.

Мултиплициращото събитие бе част от втората международна конференция по езици и комуникация за военни ICLACOM, на която Военната академия на Португалия е домакин. В нея бяха изнесени 28 презентации, като Военната академия бе представена от старши преподавател Даниела Въчева.

На 28 февруари 2023 г. Военна академия ще е домакин на заключителното за работата по проекта HELPSec мултиплициращо събитие.