Среща на финансовите специалисти по проекта HELPSec

На 30.03.2021 г. се проведе онлайн среща на финансовите специалисти от партньорските институции по проекта на програмата „Еразъм+” HELPSec. Участваха подп.  Д. Стайков и Г. Желязкова от отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки” на Военна академия „Г. С. Раковски”, ОR-6 Диого Силва от Военна академия – Португалия и г-жа Моника Калстром от Националния унижерситет по отбрана на Швеция, както и ръководителите на екипите от трите институции доц. В. Георгиева, С. Менезес и К. Карстрьом.

Финансовият съветник от Военната академия на Португалия серж. Силва сподели опита си по планиране и отчитане на финансовите средства по друг подобен проект, в който португалският партньор е водеща институция  и даде ценни съвети за организиране на финансовите дейности.

По време на срещата се зададоха практически въпроси за финансовата документация. Серж. Силва отговори на въпросите и изпрати формуляри/бланки с графици за планиране и отчитане на извършените дейности – общо по проекта и от финансова гледна точка.

В края на срещата участниците благодариха на португалските партньори за споделения опит.