Проведе се заключителният етап на проекта „Хибридизация на специализираното обучение по английски език за специалисти по сигурността“ (HELPSec)

Във Военна академия „Г. С .Раковски“ се проведе заключителният етап на проекта „Хибридизация на специализираното обучение по английски език за специалисти по сигурността“ (HELPSec).

Този интердисциплинарен проект, наложен от необходимостта и допълнително подтикнат от внедряване на нови ИТ технологии и съвременни подходи в обучението по английски език на специалисти по сигурността (военни и цивилни) в партньорските висши училища, особено в светлината на глобалната криза с COVID-19.

Партньорите по проекта се обединяват около мнението, че модернизацията, дигитализацията, хибридизацията и интернационализацията са неразделни в съвременния образователен процес. Специалисти по сигурността от трите партньорски страни от Европейския съюз и НАТО – България, Португалия и Швеция – се нуждаят от отлична специализирана английска лексика и терминология, както и от комуникативни умения, за да бъдат оперативно съвместими при изпълнение на задълженията си: участие в мироопазващи мисии, защита на своите страни и Европа от хибридни заплахи и създаване на по-сигурна среда в световен мащаб.

Целите на проекта HELPSec са:

– подобряване на цялостните специализирани знания по английски език и комуникативните умения на целевата група специалисти по сигурността чрез предложената нова форма на хибридно обучение по английски език;

– повишаване на ИТ грамотността и уменията на студентите и преподавателите от партньорските институции по проекта;

– подобряване на международното измерение на образованието в партньорските институции чрез включване на геообразователен аспект в учебния процес, който представлява изучаване на английски език и културна осведоменост;

– осигуряване на съвместен опит на участващите студенти и персонал, както и на по-широката аудитория от крайните потребители на резултатите от проекта.

Броят на студентите – участници от партньорските институции, които бяха пряко ангажирани в проекта, е около 2600 души. Те не само се възползваха от неговите резултати, но и допринесоха за доказване на уместността и ефикасността на ново разработените учебни материали чрез изпробване и предоставяне на обратна връзка на своите преподаватели.

Пряко участващите бенефициенти в проекта са цивилни студенти, военни кадети и следдипломни стажанти, които се обучават по сигурност и отбрана в партньорските институции.  

Репортаж от събитието може да гледате тук: