Пета среща по проекта HELPSec

Април 2021 г. Проведе се поредната работна среща на координационния съвет от страните по проекта Hybridisation of Specialised English Learning for Security Professionals (HELPSec) от 16.00 до 17.50 часа чрез видеоконферентна връзка на платформата MS Teams.
Участваха петима представители на ВА, трима – на Военната академия на Португалия и трима от Университета по отбрана на Швеция.
В началото на срещата г-жа Каролина Карлстрьом повдигна въпроса за възможността за удължаване на срока на проекта поради продължаващата усложнена епидемиологична обстановка и свързаната с това невъзможност за изпълнение на планираните транснационални срещи в срок. Валентина Георгиева ще обсъди въпроса с ЦРЧР.
Срещата продължи с обсъждане на следните въпроси:
1/ Формулярите за отчитане на финансите/разходите, както и придружаващият ги документ General Instructions-Financial Statement, който бе любезно предоставен от партньорите от Португалия след срещата на финансовите специалисти.
2/ Формулярите за отчитане на дейността от транснационалните срещи, мултиплициращите събития, тримесечните отчети и отработените часове бяха също представени.
3/ Учебният план: партньорите се съгласиха, че до 26.04. е необходимо да фокусират вниманието си върху прецизно формулиране на целите, езиковите функции, видовете учебни дейности и задачи по всеки Unit и модул от учебната програма, за да може предложенията да бъдат обсъдени по време на транснационалната среща, препланирана за 12-13.05.21 г. за Лисабон поради все още усложнената епидемиологична обстановка.
4/ Напредъкът в разработването на учебни материали: Валентина Георгиева оцени задачите на Orla Fehrling с помощта на LearningApps, и предложи начини за включване на повече от тези задачи в модулите. Португалските и шведските колеги все още имат проблеми с качването на своите материали на платформата на проекта, поради което всички очакват с нетърпение транснационалната среща в Лисабон.
Г-жа София Менезес обясни, че те изпробват дейностите с кадети във ВА на Португалия с актуализирания на предната среща формуляр за обратна връзка за оценка на учебните материали, в която са добавили графа „време за изпълнение на задачата”. Тя предложи апробиране и на дейностите на партньорите, което беше прието с радост. Беше подчертано значението на предварителното изпитване на материалите от преподавателите.
6/ Бяха обсъдени и някои други въпроси:

  • настоящите ограничения за пътуване до Португалия за туристи от България и Швеция. До 16 април София Менезес ще информира партньорите за ситуацията в Португалия, така че пътуването да бъде организирано за транснационалната среща в Лисабон.
  • София Менезес представи езиковата конференция, която ВА на Португалия организира в Лисабон през октомври, и покани всички да участват в нея. Валентина Георгиева също покани колегите да участват в конференцията, която ще бъде посветена на 70-годишнината на катедра „Езиково обучение” във ВА Конференцията ще бъде през ноември 2021 г.
    7/ В зависимост от ситуацията с COVID-19, следващата среща по проекта ще бъде в Лисабон на 12-13 май, ако ситуацията позволява, или по-рано в онлайн формат. Това ще бъде решено на 26 април.