„Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“

В рамките на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС – 2024“ се проведе хакатон на тема „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“ (“Space for Green, Sustainable and Secure Europe – S4GSS”), част от „Седмицата на научни изследвания и иновации за сигурност, отбрана и Космос“, която се организира съвместно от Института по отбрана и Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН.

Хакатонът се проведе под патронажа на Белгийското председателство на Съвета на ЕС, което поставя като ключови приоритети ускоряването на двойния зелен и цифров преход и използване на иновациите, както и укрепването на способността на ЕС да предприема действия в областта на сигурността и отбраната.

С предвидените за приемане, в рамките на Белгийското председателство, законодателство на ЕС за космическото пространство и Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, ще бъдат поставени основите на една нова екосистема – „Сигурност-Отбрана-Космос“, която ще помогне за постигане на стратегическа автономност на Европа в тези сектори.

Хактоните са състезания за иновации и са важна и неразделна част от иновационния процес в България, като същевременно стимулират развитието на националната екосистема  в областта на  космически изследвания и технологии за отбрана и сигурност и са практически стъпки за реализация на новоприетия Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите.

Идеята на хакатона се развива за около 8-10 часа. Това е решаване на мисловен проблем и осъществяване на релация между бизнеса, БАН и други научни организации. Отборите търсят решения на актуални проблеми, като предизвикателствата на хакатона са разпределени в три основни направления – „Космос за Зелената сделка“, „Космос за отбрана“ и „Космос за сигурност”.

Отборът на Военна академия „Г. С. Раковски“ спечели трето място.

Нека да им честитим успеха и да им пожелаем техните смели мечти да ги водят все напред!