Меморандум за сътрудничество между Военна академия „Г. С. Раковски“ и Националната академия по отбрана на Грузия

На 12 април 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Националната академия по отбрана на Грузия и Военна академия. В церемонията взеха участие ректорът на академията на Грузия бригаден генерал Mamia Balakhadze и началникът на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев.

Инициативата предвижда разработване на образователни програми и проекти, както и осъществяване на съвместна учебна дейност. Чрез меморандумът двете образователни институции декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност в областта на висшето военно образование, като се ръководят от техните дейности и програми.