Посещение на преподаватели от Националната академия по отбрана на Грузия във Военна академия „Г. С. Раковски“

В периода от 17-и до 19-и ноември 2021 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ бяха преподавателите по английски език от Националната академия по отбрана на Грузия Лали Курдадзе и Лана Гигаури. Тяхното посещение в България е финансирано със средства по програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз за мобилност с цел преподаване.

Грузинските колеги се срещнаха с преподавателите от катедра „Езиково обучение“ и обмениха идеи за ефективни методи на чуждоезиковото обучение по време на методическите работилници за развиване на креативното мислене и по въпроси на комуникативното преподаване. Гостите имаха възможност да проведат часове в онлайн формат с обучаемите в курсовете по английски език, които се провеждат в момента в Академията. И колегите от Националната академия по отбрана, и обучаемите изразиха удовлетворението си от възможността да работят заедно.

Посещението в София е първото за партньорите от Грузия след посещението на представители на Военна академия през октомври т.г. в гр. Гори, Грузия, и срещата с командването на грузинската академия. Планират се още визити с цел обмен на опит и добри преподавателски практики.