График за ползване на спортния комплекс на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми преподаватели, слушатели, учащи и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Предоставяме ви графика за ползване на спортния комплекс на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Заповядайте!