График за връчване на дипломите на студентите-випускници от факултет „Национална сигурност и отбрана“ (ФНСО)

Уважаеми випускници-студенти от факултет „Национална сигурност и отбрана“ (ФНСО),

Това е графикът за връчване на Вашите дипломи!

Вижте датата и часа според учебната си група, а мястото е добре познато – „беседката на княз Борис“ в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“!