Тържествено връчване на годишните награди за 2023 година на Военноисторическата комисия

На 23.01.2024 г.,  в зала 1 на Централния военен клуб, се проведе тържествено връчване на годишните награди на Военноисторическата комисия.

Нейният председател, полковник о.з. доц. д-р Станчо Станчев направи отчет за 2023 година, като акцентира върху две научни конференции, посветени на 110 годишнината от Балканските войни и 120 годишнината от Илинденско-преображенското въстание. Той обърна внимание на експедициите за откриване на български военни гробища, лекториите със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и на издателската дейност на комисията.

През настоящата година ще бъдат отбелязани 110 години от началото на Военноисторическата комисия при Щаба на армията, която е създадена на 1 август 1914 г. с Височайший Указ № 39 на цар Фердинанд. Първоначалната задача да отрази Сръбско-българската война, по-късно прераства в дейност, свързана със събиране и систематизиране на документите и материалите за войните на българския народ.

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев даде изключително висока оценка за работата на Военноисторическата комисия и връчи награда за принос в изследването и популяризирането на историята и бойните традиции на Българската армия. Отличието бе присъдено на Преслав Панчелиев и д-р Калоян Панчелиев.

Водещи на церемонията бяха полковник Виолина Вълева и актьорът Руси Чанев.

Повече информация, може да прочетете тук.