Общо събрание за приемане на доклада за състоянието на Военна академия „Г. С. Раковски“

Общо събрание за приемане на доклада на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов за състоянието на Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната 2018-2019 година се проведе в аулата на факултет НСО.