Военна академия „Г. С. Раковски“ е номинирана от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”-гр. Пловдив в категория „Публична институция“, за наградите на Фондация „Глобални библиотеки – България“

Военна академия „Г. С. Раковски“ е номинирана от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”-гр. Пловдив в категория „Публична институция“, за 5-те годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“.

Академията за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив е номинирала Военна академия „Г. С. Раковски“ в категория ПУБЛИЧНА ИНСТИТУЦИЯ за издигане и популяризиране на национално и международно ниво на ролята на библиотеките за приобщаване на българските граждани към информационното общество, подобряване на свободния и равен достъп до информация, знание и култура.

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България, водеща образователна институция. В унисон със становището на ИФЛА за ролята на библиотеките в отворения достъп до информация Академията наложи модела за библиотеката като първи вход в обучението. Дългогодишен асоцииран член на НАБИС, ръководството насърчава публикационната дейност на преподаватели и студенти в издания на Web of Science и Elsevier, където през последните 12 месеца са включени 25 статии на представители на Академията и библиотечни специалисти. Публикациите повишават видимостта и утвърждават ролята на библиотеките в информационното общество.

Редица инициативи надграждат предвидените от закона задължения на Академията и популяризират библиотеките като културни и образователни средища. В партньорство с Нацинална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ на 12-13 април т. г. се проведе международна научна конференция „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, открити са документална и постерна изложби. През „Европейски дни на наследството“ е предоставен достъп до сгради с културна стойност, в т.ч. библиотечен комплекс. За насърчаване на четенето, от 2012 г. в парка на Академията заживява „Библиотека сред листата“. През 2020 г. академичното издателство публикува монография за фалшивите новини.

Военна академия „Г. С. Раковски“ работи за популяризиране на българските библиотеки в международен план. В рамките на научни форуми в Русия и Беларус представители на Академията се срещнаха с ръководствата на университетите и представиха българските библиотеки като центрове за продължаващо образование, наука и обмен на знания. Предприети са стъпки за бъдещи партньорства.

С цялостната си дейност, обществено поведение и партньорства, Военна академия „Г. С. Раковски“ утвърждава престижа на библиотеките като образователен и възпитателен фактор и допринася за изграждането на съвременна визия за българските библиотеки и тяхната съизмеримост на международно ниво.

Церемонията по връчване на наградите ще се състои днес, от 18.30 ч в клуб „Перото“ на НДК, като част националния форум „Библиотеките в Единния цифров пазар“.