Снимка от старите албуми, свидетелстващи за нашата военна история

Тържество за Гергьовден в двора на Военното на Н.В. Училище!

Н.В. Царят поздравява строя на гвардейците със щандарта им. Снимката е от 30-те години на 20-ти век.

С благодарност към Евгени Паунов и Радослав Бонев!