Публична защита на Гергана Димитрова Йорданова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Моделиране на суверенния дълг в контекста на политиката за национална сигурност на Република България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Гергана Димитрова Йорданова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Национална и международна сигурност” към факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“.

Научен ръководител: професор доктор Николай Димитров Слатински

Председател на научното жури: професор доктор Величка Иванова Милина

Дата: 11.01.2016 г.,Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г. С. Раковски”, Начало: 14:30 ч.

АВТОРЕФЕРАТ на Гергана Димитрова Йорданова

РЕЦЕНЗИИ:

Професор доктор Николай Стефанов Радулов

Професор доктор Величка Иванова Милина

СТАНОВИЩА:

Професор доктор Николай Димитров Слатински

Доцент доктор Николай Димитров Иванов

Доцент доктор Тодор Стоянов Трифонов

11.12.2015 г.

София