Публична защита на Георги Стоименов Гешев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Бъдещето на силата на основните геополитически актьори в Югоизточна Европа“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Георги Стоименов Гешев.
Председател на научното жури: професор доктор Величка Иванова Милина
Дата: 10.10.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 15:00 часа

Автореферат на Георги Стоименов Гешев

Рецензии:
професор доктор Величка Иванова Милина
професор д.н. Владимир Стефанов Чуков

Становища:
професор доктор Евгени Петров Манев
професор доктор Стефан Иванов Мичев
полковник доцент доктор Васил Христов Станков

Дата: 09.09.2022 г.
гр. София