Честит Рожден Ден на бригаден генерал о.р. доц. д-р Елислав Иванов

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на бригаден генерал о.р. доц. д-р Елислав ИВАНОВ –

доцент в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“