Реч на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Гр. Ангелов при дипломирането на слушателите от „Випуск Добруджански – II-ра смяна“

Реч на началника на Военна академия генерал-майор д-р Гр. Ангелов при дипломирането на слушателите от "Випуск Добруджански – II-ра смяна"!