Публична защита на Габриела Димитрова Наплатанова-Русева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Управление на медийните ефекти и медийните операции по време на въоръжен конфликт“ по докторска програма по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Габриела Димитрова Наплатанова-Русева.
Председател на научното жури: полковник професор д.н. Димитър Илиев Недялков
Дата: 22.07.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Габриела Димитрова Наплатанова-Русева

Рецензии:
професор доктор Ваня Куздова Банабакова
полковник професор д.н. Димитър Илиев Недялков

Становища:
полковник професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев
доцент доктор Христо Атанасов Христов
полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев

Дата: 21.06.2019 г.
гр. София