Международно признание за преподавателите по френски език от Военна академия „Г. С. Раковски“

В периода от 22-ри до 26-ти март 2021 г. старши преподавател Спаска Къчева и старши преподавател Анна Стефанова от състава на комисията за провеждане на изпита по френски език от катедра „Езиково обучение“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, провеждат изпит по френски език съгласно стандарта на NATO STANAG 6001 в столицата на Република Северна Македония – гр. Скопие.

Те са там по покана на македонската страна по линия на двустранното сътрудничество с нашите съседи.

На изпита се явяват 30 кандидати – военнослужещи и цивилни служители от Въоръжените сили на Република Северна Македония, които са разпределени в три групи – за трите нива за владеене на езика.

Изпитът се провежда в 4 дни, като се оценяват уменията четене, слушане, писане и говорене на кандидатите. Кандидатите изразяват удовлетворението си от обективното и професионално провеждане на изпита.

Нашите преподаватели получават пълно съдействие в Скопие: те бяха посрещнати от българския военен аташе подполковник Пламен Николов, а за логистичното осигуряване на провеждането на изпита помагат колегите от STANAG-екипа по английски език на Военната академия в Скопие.

В разговор с ръководителя на сектор „Човешки ресурси“ в Министерството на отбраната на Република Северна Македония г-жа Афродита Волина е обсъдена възможността и за в бъдеще нашата комисия да провежда изпита по френски език съгласно стандарта на NATO STANAG 6001 за македонските военнослужещи.

Днес изпитът продължава с проверка на умението „говорене“.

Да пожелаем успех на колегите от Република Северна Македония в овладяването на втория официален език на НАТО!