Среща във връзка с Международния ден на Франкофонията – 20-ти март

Във връзка с отбелязването на Международния ден на Франкофонията, който се провежда всяка година на 20-ти март, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор  Тодор Дочев присъства на среща на високо равнище по покана на регионалния директор за Централна и Източна Европа на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ), г-н Мохамед Кетата. Срещата бе във връзка с посещението на ректора на УАФ, г-н Слим Кхалбус в България.

Домакин на събитието беше проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На срещата бе представена, приетата през септември 2021 година, нова стратегия на УАФ за следващите четири години и бяха обсъдени идеи за сътрудничество с университетите членове в България. В своето изказване генерал-майор Дочев подчерта факта, че Военна академия „Г. С. Раковски“ е единственото висше военно училище, член на Университетската агенция на Франкофонията и изрази готовността на Академията да участва активно в проекти и учебни програми, свързани с Франкофонията.