ВР 1004/И – Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2019-0002
Дата на публикуване 29.08.2019 г.
Наименование ВР 1004/И – Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 24.09.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 26.09.2019 г., 08:15 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Решениее
Обявление
Документация
Образец № 1(1)
Образец № 1(2)
Образец № 2(1) – espd-request(1).zip
Образец № 2(2) – espd-request(2).zip
Образец № 3(1)
Образец № 3(2)
Образец № 4(1)
Образец № 4(2)
Образец № 5(1)
Образец № 5(2)
Образец № 6(1)
Образец № 7(1)
Образец № 7(2)
Образец № 8(1)
Образец № 8(2)
Образец №9(1)
Образец №9(2)
Образец № 10(1)
Образец № 10(2)
Образец № 11
Проект
Протокол № 1, публикувано на 01.10.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 11.10.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 17.10.2019 г.
Протокол № 3, публикувано на 17.10.2019 г.
Решение за избор на изпълнител, публикувано на 17.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 18.11.2019 г.
Декларация за конфиденциалност, публикувано на 18.11.2019 г.
Договор за обособена позиция № 1, публикувано на 18.11.2019 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 1, публикувано на 18.11.2019 г.
Ценово предложение по обособена позиция 1, публикувано на 18.11.2019 г.
КСС по обособена позиция 1, публикувано на 18.11.2019 г.
Договор за обособена позиция № 2, публикувано на 18.11.2019 г.
Техническа спецификация за обособена позиция 2, публикувано на 18.11.2019 г.
Техническо предложение за обособена позиция 2, публикувано на 18.11.2019 г.
Ценово предложение за обособена позиция 2, публикувано на 18.11.2019 г.
Допълнително споразумение № 1 за обособена позиция № 1, публикувано на 16.12.2019 г.
Допълнително споразумение № 2 за обособена позиция № 1, публикувано на 05.05.2020 г.
Приложение № 1, публикувано на 05.05.2020 г.
Обявление за приключила поръчка ОП1, публикувано на 24.07.2020 г.
Обявление за приключила поръчка ОП2, публикувано на 24.07.2020 г.